ชาผู่เอ๋อร์ดิบ ปู้หลางใบโพธิ์ ยี่ห้อถงชาง ปี2015 ขนาด357กรัม
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา
920.00 บาท
1,150.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ในมณฑลยูนนาน สิบสองปันนาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่หลายราชวงศ์แล้ว มีศรัทธาความเชื่อสอดคล้องในวัฒนธรรมการดื่มน้ำชาในวัดเป็นจุดเริ่มต้น การคัดสรรใบชารุ่นนี้เก็บชาจากภูเขาปู้หลางภูเขาโบราณนานนับ2,000ปี ตัดจากต้นชาอายุรับร้อยปีขึ้นปี นำมาตากแห้งเก็บเพื่อบ่มสักระยะก่อนนำมาอัดแผ่น ตามสูตรสัดส่วนมีทำยอดชา 3ใบแรก ระดับ2 และยอดแรกเรียว